Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Aylin ÖZCAN'ın "A Glance at World Textile" başlıklı semineri

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aylin ÖZCAN, "Seminer" dersinde "A Glance at World Textile" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aylin ÖZCAN, "Seminer" dersinde "A Glance at World Textile" başlıklı sunumu gerçekleştirerek öğrencilerimizin çeviri-odaklı alan bilgi ve becerisi farkındalığına önemli bir katkı sağlamıştır. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü olarak kendisine desteği için çok teşekkür ederiz.