Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2016-2017 Akademik Yılı Yaz Dönemi FORMASYON programı

2016-2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde düzenlenecek olan formasyon programı

Eğitim Fakültesi bünyesinde, 2016-2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarından 2016 - 2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olacaklara ve  son  sınıfa  geçecek  öğrencilere  yönelik  Pedagojik  Formasyon  Eğitimi  Sertifika  Programı açılacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın kontenjan dağılımları ve program ile ilgili açıklamalar ekte bulabilirsiniz.

Ekler

FYK-18_Pedagojik_Formasyonm_Program1_Kontenjanlar1_(Yaz_Dönemi).pdf