Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü