Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Kısmi Zamanlı Öğrenci ve Yemek Bursu

Başvuruları

Rektörlük Makamınca kabul edilen "Beslenme Yardımı Uygulama Esasları" ile "Kısmi Zamanlı Öğrenci Uygulama Esasları" ve Başvuru Formları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının internet sitesinde (http://sks.comu.edu.tr/formlar.html) yayınlanmıştır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için ilgili öğrencilerimizin, duyuruda belirtildiği şekilde ("Beslenme Yardımı" başvurusu Bölüm Başkanlığımıza) ve tarihlerde (2 Ekim günü, mesai bitiminden önce) başvurularını yapmaları önemle rica olunur. 

Ekler

AttachmentDocumentViewer.pdf