Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Hakkımızda

Program Tanımı

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çatısı altında İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı çeşitli alanlarda yüksek düzeyde bilgi ve beceri kazandıran akademik odaklı bir programdır. ISCED (Uluslararası Eğitimde Standart Sınıflandırma) 2011 ve TYÇÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) kategorizasyonuna göre aşağıdaki kategoriye girmektedir: 

ICED Eğitim Alanı 22-Yaşam Bilimleri, Alt kategori: 222 (Yabancı Diller ve Kültürler)
ISCED 2011 Düzey 64. Alt alan: 645 Akademik odaklı lisans programı

Hedef

Bu bölümden mezun olacak öğrenciler

-İngilizce edebiyatlar (İngiltere, ABD, İrlanda, Avustralya) hakkında tarihi, edebi, toplumsal bilgileri ve bakış açılarını sentezler.
-diller, dinler, toplumsal cinsiyetler, kültürel ve ulusal kimlikler hakkında farkındalık kazandıracak altyapı oluşturur.
-bilimsel merak ve araştırma disiplini geliştirir; bulgularını yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
-farklı metin türlerine yönelik çeviri stratejileri geliştirerek özgün çeviriler üretir.
-Almanca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca dillerinden birini kullanma becerilerini geliştirir.
-tüm canlılara sevgi ve saygı gösterir; özgür düşünce ve iradesiyle hareket eder.