Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Yönetim

Yönetim
Doç. Dr. Dilek KANTAR Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜRE ABACI Bölüm Başkan Yardımcısı