Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Kitaplar

Sessiz Ötekiler: 18. Yüzyıl İngiliz Romanında Hizmetçiler ve Köleler

Doç. Dr. Dilek KANTAR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limni-Gelibolu 1915: Savaşın Kadınları (Çeviri)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIZ